رژیم غذایی د ر شکستکیها وجراحی ها                                                      

یکی از اصلی ترین اجزای برنامه غذایی هر فرد پروتئین میباشد .درحالت طبیعی میزان نیاز به پروتئین برای افراد بزرگسال حدود 8/0 گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن میباشد . بعنوان مثال فردی سالم با وزن 70 کیلوگرم به حدود 56 گرم پروتئین خالص نیاز دارد .    (این میزان ممکن است در بیماریهای مختلف کم ویا زیاد شود )

در اعمال جراحی ودر شکستگیهای مختلف بعلت نیاز سریع به ترمیم بافتهای عضلانی ویا استخوانی در گیر عمل جراحی ویا شکستگی نیاز به پروتئین در بعضی مواقع بین 2-5/1 برایر افزایش پیدا میکند .بنابر این هر موقع که بیمار توانایی غذا خوردن بدست آورد میبایست پروتئین دریافتی در غذای خود را افزایش دهد تا روند بهبودی سریعتر اتفاق افتد .

پروتئینها به دو دسته گیاهی وجانوری تقسیم میشوند :                               

1-      پروتئینهای گیاهی  : این دسته قیمت ارزانتری دراند وبیشتر در دسترس هستند ولی قابلیت هضم وجذب وارزش غذایی کمتری دارند .( حبوبات و لوبیاها )  - در هر 100گرم حبوبات بین 15-5 گرم پروتئین خالص وجود دارد .

2-       پروتئینهای جانوری : این دسته قیمت گرانتری دارند وکمتر در دسترس میباشند ولی قابلیت هضم و ارزش غذایی بالاتری دارند ( انواع گوشت سفید و قرمز و سفیده تخم مرغ وشیر ولبنیات  ) – در هر 100گرم گوشت حدود 25 گرم  پروتئین خالص موجود است .

باتوجه به قیمت بالای پروتئینهای جانوری قسمت عمده نیاز بدن ما به پروتئین میبایست از منابع گیاهی تامین شود بنابر این میبایست راههای افزایش جذب وبهبود کیفیت  پروتئینهای گیاهی رابدانیم .

                         راههای افزایش جذب وبهبود کیفیت  پروتئینهای گیاهی:

1-      ترکیب چند نوع  پروتئین گیاهی    :    با ترکیب چند نوع پروتئین گیاهی میتوان ارزش غذایی آنرا بالا برد وبه ارزش غذایی گوشت نزدیک کرد به عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید :

ترکیب غلات وحبوبات

مثل

لوبیا پلو – عدس پلو

ترکیب غلات وفر آورده های لبنی

مثل

نان وپنیر – ماکارونی با پنیر

 حبوبات ودانه ها

مثل

لوبیا وکنجد

 بامصرف همزمان ترکیبات فوق میتوانیم میزان مورد نیاز پروتئین را در برنامه غذایی خود تامین کنیم .

2-      مصرف همزمان پروتئین گیاهی با پروتئینهای جانوری  :   راه دیگر افزایش ارزش وکیفیت پروتئین گیاهی مصرف همزمان پروتئین گیاهی با پروتئینهای جانوری است به عنوان مثال اگرمقدار کمی گوشت قرمز ویا گوشت سفید چرخ کرده را به سویا اضافه کنیم شاهد بهبود کیفیت وقابلیت  جذب دوبرابری پروتئین سویا خواهیم بود . 

·         در شکستگیها علاوه بر افزایش مصرف پروتئین میبایست روزانه حداقل 4-3 لیوان شیر ولبنیات مصرف شود .                                                             

                                                                                                                               واحد تغذیه بیمارستان امام خمینی (ره)

                                                                                                               شهرستان آباده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ