برنامه آموزش ضمن خدمت  سه ماه دوم 96  

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

مبانی کنترل عفونت در بخش های درمانی (CCHF)

1/4/96

1/4/96

3

دکتر احمدی

2

روش های تشخیص تک یاخته های روده ای (ویژه پرسنل آزمایشگاه) *

3/4/96

21/4/96

4

سمیه ترابی

3

اصول رادیوگرافی دیجیتال (ویژه پرسنل رادیولوژی)

4/4/96

4/4/96

4

علی اصغر ارجمندی

4

مهمان دو دقیقه ای ( دوره عمومی)

7/4/96

7/4/96

10

-----

5

ماموگرافی (ویژه پرسنل رادیولوژی)

7/4/96

7/4/96

4

مجید حیدری

6

مهمان دو دقیقه ای ( دوره عمومی)

8/4/96

8/4/96

10

------

7

آنتی بیوتیک ها و مراقبت های مربوطه *

10/4/96

10/5/96

10

مریم خانعلی

8

آموزش اهمیت گزارش دهی خطاها به پرسنل

14/4/96

14/4/96

3

آسیه نیکدست

9

اصول رادیولوژی (ویژه پرسنل رادیولوژی) *

15/4/96

30/4/96

4

علی اصغر ارجمندی

10

آشنایی با تریاژ به روش ESI

15/4/96

15/4/96

2

زبیده مقامی

11

بررسی معیار برادن

21/4/96

21/4/96

3

گیتی جعفری

12

تغذیه با شیر مادر *

25/4/96

25/5/96

9

مریم خانعلی

13

اخلاق پزشکی *

25/4/96

20/5/96

8

مریم خانعلی

14

کار و نگهداری از ابزار جراحی (ویژه پرسنل اتاق عمل )

25/4/96

10/5/96

4

سمیه مسعودی

15

آموزش گزارش نویسی جامع پرستاری

28/4/96

28/4/96

3

اعظم رضائی

16

مبانی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه

3/5/96

3/5/96

3

صدیقه احمدآبادی

17

بیهوشی در اعمال جراحی (ویژه پرسنل اتاق عمل)

5/5/96

5/5/96

3

مریم امیدی

18

بیماری اتوایمیون و بررسی آزمونهای مربوطه (ویژه پرسنل آزمایشگاه)

11/5/96

11/5/96

3

زهرا شکوهی فر

19

اخلاق حرفه ای

18/5/95

18/5/95

4

فاطمه خسروی

20

کارگاه احیا نوزاد

25/5/96

25/5/96

4

دکترنیک آئین

21

نحوه صحیح تحویل بیمار از اتاق عمل و تحویل به بخش

26/5/96

26/5/96

3

مریم نوروزی

22

FMEA

1/6/96

1/6/96

3

آسیه نیکدست

23

اصول نگهداری فرآورده های خونی و محلول های آزمایشگاهی (ویژه پرسنل آزمایشگاه)

8/6/96

8/6/96

3

سمیه ترابی

24

مدیریت استرس (ویژه نگهبانان )

13/6/96

13/6/96

5

محمد بنی آدم

25

مدیریت استرس

14/6/96

14/6/96

3

محمد بنی آدم

26

سنگ شکن (ویژه پرسنل رادیولوژی)

15/6/96

15/6/96

3

عاطفه نعیمی و مجید حیدری

27

سوء مصرف الکل *

10/5/96

5/6/96

6

مژگان نادری

28

تعامل با بیمار و همراه بیمار و جامعه (ویژه پرسنل آزمایشگاه و رادیولوژی ) *

15/5/96

30/5/96

4

سمیه ترابی

29

تعامل با بیمار و همراه بیمار و جامعه*

15/6/96

30/6/96

4

خدایار صداقت نیا

30

عوامل زیان اور محیط کار (ویژه پرسنل رادیولوژی) *

20/5/96

5/6/96

6

منصور شهریاری

31*

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل و هوشبری *

1/6/96

15/6/96

6

مریم خانعلی

  

 

قابل توجه پرسنل محترم

1- تاخیر و تعجیل جهت شرکت در کلاس های حضوری فقط به مدت 15 دقیقه مجاز است.

2- اظهار نظر در نظر سنجی جهت ثبت در دوره الزامی می باشد.

3- هر جلسه غیبت از ساعات مجاز آموزش فرد به میزان ساعت درنظر گرفته شده درهر دوره کسر خواهد گردید.

4- موارد ستاره دار  و قرمز رنگ  به صورت دوره اینترنتی برگزار می گردد.

 

 

 

برنامه آموزش ضمن خدمت  سه ماه اول 96  ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

مهارت های زندگی ( مهارت های رفتاری )

6/2/96

06/02/96

6

محمد بنی ادم

2

مهارت های زندگی ( مهارت های رفتاری )

7/2/96

7/2/96

6

محمد بنی ادم

3

بررسی معیار مورس

17/2/96

17/2/96

3

گیتی جعفری

4

عوامل مداخله گر در آزمایشات بیوشیمی هماتو و هورمون(ویژه آزمایشگاه)

20/2/96

5/3/96

4

سمیه ترابی

5

اختلالات اسید و باز

20/2/96

5/3/96

4

مریم خانعلی

6

نحوه صحیح دادن دارو و مراقبت های پرستاری آن

23/2/96

23/2/96

4

مریم خانعلی

7

آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک

24/2/96

24/2/96

4

مریم خانعلی و سهیل آستانه

8

مبانی اعتبار بخشی در بخش های درمانی

26/2/96

26/2/96

3

خدیجه جنتی

9

دیابت و CKD

27/0/96

27/0/96

3

دکتر احمدی

10

کنترل عفونت در اتاق عمل

28/2/96

28/2/96

3

سمیه مسعودی

11

کنترل خشم و  خشونت در بیمارستان ها

30/2/96

30/2/96

3

محمد بنی ادم

12

نحوه برخورد با انواع شکستگی ها در اورژانس

31/2/96

31/2/96

4

دکتر حیرانی و خانم مقامی

13

پرتونگاری از قفسه سینه (ویژه پرسنل رادیولوژی )

31/2/96

31/2/96

3

منصور شهریاری

14

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه(ویژه آزمایشگاه)

1/3/96

1/3/96

3

زهرا شکوهی فر

15

کنترل خشم و خشونت در بیمارستان ها

4/3/96

4/3/96

4

محمد بنی ادم

16

تعیین سطح هوشیاری در بخش های ویژه

5/3/96

5/3/96

4

مریم خانعلی

17

ارتباطات بر اساس الگوی ISBAR

6/3/96

6/3/96

3

مریم خانعلی

18

فوریت زنان و زایمان

8/3/96

8/3/96

3

دکتر زینب رضایی

19

انواع نخ و سوزن و سوچر در اعمال جراحی

10/3/96

25/3/96

4

مهدی صادقی

20

انواع زایمان و مراقبت های پرستاری بعد از سزارین و زایمان طبیعی

10/3/96

10/3/96

3

ژاله دهقانی

21

کارگاه احیا قلبی و ریوی پایه

11/3/96

11/3/96

4

بهاره چوبینه و علی تقی ملایی

22

نحوه گرفت کشت

13/3/96

13/3/96

3

دکتر عرب شیبانی

23

تست های انعقادی(ویژه آزمایشگاه)

15/3/96

30/3/96

4

سمیه ترابی

24

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

15/3/96

30/3/96

4

آسیه نیک دست

25

اصول صحیح شستشوی دست

16/3/96

16/3/96

2

حمیرا منصوری

26

شناخت و استفاده صحیح از مواد گندزا و شوینده و ضدعفونی کننده(ویژه پرسنل اتاق عمل )

18/3/96

18/3/96

3

مریم امیدی

27

مراقبت های پرستاری حین و بعد از سنگ شکن(ویژه پرسنل رادیولوژی )

20/3/96

30/3/96

4

مژگان نادری

28

آسیب شناسی عرفان های نوظهور(دوره عمومی)

22/3/96

22/3/96

5

-----

29

آشنایی مقدماتی با وسایل و داروهای جعبه اورژانس(ویژه آزمایشگاه و رادیولوژی )

23/3/96

23/3/96

3

خدایار صداقت نیا

30

آسیب شناسی فضای مجازی و آثار آن بر خانواده (دوره عمومی)

25/3/96

25/3/96

4

کاظم نعمت الهی

31

آشنایی با روش های پایش استریلیزاسیون و انواع اندیکاتورها

27/3/96

27/3/96

3

مهدی صادقی

32

مدیریت و درمان سکته حاد قلبی

27/3/96

27/3/96

4

دکتر کامران مهدوی

33

آسیب شناسی عرفان های نوظهور(دوره عمومی)

27/3/96

27/3/96

5

-----

34

نحوه صحیح مانیتورینگ بیمار اورژانس

28/3/96

28/3/96

4

دکتر امیدوار

35

مهارت و کنترل خشم(ویژه نگهبانان)

29/3/96

29/3/96

10

محمد بنی ادم

36

کارگاه احیا قلبی ریوی پایه

31/3/96

31/3/96

4

بهاره چوبینه و علی تقی ملایی

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-8 12:43    آمار بازدیدکنندگان   :  3923        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ