برنامه آموزش ضمن خدمت  سه ماه دوم97  


تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (ویژه پرسنل اتاق عمل)

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

هموویژیلانس

11/4/97

11/4/97

4

دکتر غیور

2

کنترل عفونت در اتاق عمل

21/4/97

21/4/97

4

سمیه مسعودی

3

آشنايي با ضدعفوني كننده ها و روش صحيح اسكراب

4/5/97

4/5/97

4

سمیه مسعودی

4

نحوه کار و نگهداری تجهیزات پزشکی در اتاق عمل

18/5/97

18/5/97

3

سهیل آستانه

5

نحوه صحیح تحویل بیمار از اتاق عمل و تحویل به بخش

1/6/97

1/6/97

4

مریم نوروزی

6

شناخت و استفاده صحیح از موادگندزدا و شوینده و ضدعفونی کننده

15/6/97

15/6/97

4

مریم امیدی

 

تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (ویژه پرسنل آزمایشگاه) 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

هموویژیلانس

14/4/97

14/4/97

4

دکتر غیور

2

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه

20/4/97

20/4/97

4

زهرا شکوهی فر

3

میکروب شناسی و بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی

25/5/97

25/5/97

4

محمد رضا نیکو

4

بیماری های اتوایمیون و بررسی آزمونهای مربوطه

7/6/97

7/6/97

4

زهرا شکوهی فر

 

 
تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (ویژه پرسنل رادیولوژی)

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

پرتونگاری از قفسه سینه

27/4/97

27/4/97

4

مجید حیدری

2

تراکم سنجی استخوان

30/5/97

30/5/97

4

منصور شهریاری

3

اصول رادیوگرافی دیجیتال

17/6/97

17/6/97

4

مجید حیدری

تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (ویژه پرسنل نگهبانی)

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

نحوه برخورد صحیح کارکنان حفاظت فیزیکی با مراجعه کنندگان

5/4/97

5/4/97

4

افرا کریمی

2

برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 


تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (ویژه پرسنل خدمات )

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

مدیریت پسماند

14/4/97

14/4/97

3

علیه نعمت الهی

2

مدیریت رختشویخانه

26/4/97

26/4/97

3

علیه نعمت الهی

3

اصول گندزدایی و پاکسازی محیط

10/5/97

10/5/97

4

علیه نعمت الهی و حمیرا منصوری

4

رعایت اصول بهداشت فردی ومحیط

14/6/97

14/6/97

4

علیه نعمت الهی و حمیرا منصوری

 

 

 تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (دوره های عمومی )

 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

آسیب شناسی عرفانهای نوظهور

30/4/97

30/4/97

5

غیر حضوری*

2

نرم افزار اتوماسیون اداری نسخه 2(ویژه پرسنل کارتابل دار)

30/5/97

30/5/97

3

مهندس یزدان شناس

3

آشنایی با معانی و تفسیر نماز

10/6/97

10/6/97

6

غیر حضوری*

 

 تقویم و برنامه زمان بندی  دوره های آموزشی  سه ماهه دوم 97 (ویژه پرسنل پرستاری، مامایی و بهیاری )

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

آموزش تعامل با بيماران و همكاران

6/4/97

6/4/97

4

گیتی جعفری

2

ترياژ

13/4/97

13/4/97

2

زبیده مقامی

3

ايمني بيمار

14/4/97

14/4/97

2

آسیه نیکدست

4

پانسمان مدرن زخم فشاري

20/4/97

20/4/97

4

گیتی جعفری

5

بلوك زايمان(احيا پيشرفته نوزاد-زايمان فيزيولوژيك-اورژانسهاي مامايي-زجر جنين)

23/4/97

20/5/97

20

دکترمرادی- دکتر علیان- زهره صفائیان و مهناز عزیزی

6

آموزش در مورد انواع تشنج ودرمان اورژانسي آن

20/4/97

20/4/97

4

دکتر رضایی

7

اشكال دارويي و نحوه تجويز آنها

27/4/97

27/4/97

4

اسیه نیکدست

8

تفسير سي تي اسكن مغز براي پرستاران

28/4/97

28/4/97

4

دکتر امیدوار

9

*دهیدراتاسیون

1/5/97

20/5/97

4

مریم خانعلی

10

ادامه برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 
قابل توجه پرسنل محترم

 1- تاخیر و تعجیل جهت شرکت در کلاس های حضوری فقط به مدت 15 دقیقه مجاز است.

 

2- اظهار نظر در نظر سنجی الکترونیکی* جهت ثبت در دوره الزامی می باشد.

 

 

3- هر جلسه غیبت از ساعات مجاز آموزش فرد به میزان ساعت درنظر گرفته شده درهر دوره کسر خواهد گردید

 

4- موارد ستاره دار به صورت دوره اینترنتی برگزار می گردد.

5- هرگونه تغییر و جابجایی در برنامه آموزش از طریق مسئول بخش مربوطه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید

 برنامه آموزش ضمن خدمت  سه ماه دوم 96  

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

مبانی کنترل عفونت در بخش های درمانی (CCHF)

1/4/96

1/4/96

3

دکتر احمدی

2

روش های تشخیص تک یاخته های روده ای (ویژه پرسنل آزمایشگاه) *

3/4/96

21/4/96

4

سمیه ترابی

3

اصول رادیوگرافی دیجیتال (ویژه پرسنل رادیولوژی)

4/4/96

4/4/96

4

علی اصغر ارجمندی

4

مهمان دو دقیقه ای ( دوره عمومی)

7/4/96

7/4/96

10

-----

5

ماموگرافی (ویژه پرسنل رادیولوژی)

7/4/96

7/4/96

4

مجید حیدری

6

مهمان دو دقیقه ای ( دوره عمومی)

8/4/96

8/4/96

10

------

7

آنتی بیوتیک ها و مراقبت های مربوطه *

10/4/96

10/5/96

10

مریم خانعلی

8

آموزش اهمیت گزارش دهی خطاها به پرسنل

14/4/96

14/4/96

3

آسیه نیکدست

9

اصول رادیولوژی (ویژه پرسنل رادیولوژی) *

15/4/96

30/4/96

4

علی اصغر ارجمندی

10

آشنایی با تریاژ به روش ESI

15/4/96

15/4/96

2

زبیده مقامی

11

بررسی معیار برادن

21/4/96

21/4/96

3

گیتی جعفری

12

تغذیه با شیر مادر *

25/4/96

25/5/96

9

مریم خانعلی

13

اخلاق پزشکی *

25/4/96

20/5/96

8

مریم خانعلی

14

کار و نگهداری از ابزار جراحی (ویژه پرسنل اتاق عمل )

25/4/96

10/5/96

4

سمیه مسعودی

15

آموزش گزارش نویسی جامع پرستاری

28/4/96

28/4/96

3

اعظم رضائی

16

مبانی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه

3/5/96

3/5/96

3

صدیقه احمدآبادی

17

بیهوشی در اعمال جراحی (ویژه پرسنل اتاق عمل)

5/5/96

5/5/96

3

مریم امیدی

18

بیماری اتوایمیون و بررسی آزمونهای مربوطه (ویژه پرسنل آزمایشگاه)

11/5/96

11/5/96

3

زهرا شکوهی فر

19

اخلاق حرفه ای

18/5/95

18/5/95

4

فاطمه خسروی

20

کارگاه احیا نوزاد

25/5/96

25/5/96

4

دکترنیک آئین

21

نحوه صحیح تحویل بیمار از اتاق عمل و تحویل به بخش

26/5/96

26/5/96

3

مریم نوروزی

22

FMEA

1/6/96

1/6/96

3

آسیه نیکدست

23

اصول نگهداری فرآورده های خونی و محلول های آزمایشگاهی (ویژه پرسنل آزمایشگاه)

8/6/96

8/6/96

3

سمیه ترابی

24

مدیریت استرس (ویژه نگهبانان )

13/6/96

13/6/96

5

محمد بنی آدم

25

مدیریت استرس

14/6/96

14/6/96

3

محمد بنی آدم

26

سنگ شکن (ویژه پرسنل رادیولوژی)

15/6/96

15/6/96

3

عاطفه نعیمی و مجید حیدری

27

سوء مصرف الکل *

10/5/96

5/6/96

6

مژگان نادری

28

تعامل با بیمار و همراه بیمار و جامعه (ویژه پرسنل آزمایشگاه و رادیولوژی ) *

15/5/96

30/5/96

4

سمیه ترابی

29

تعامل با بیمار و همراه بیمار و جامعه*

15/6/96

30/6/96

4

خدایار صداقت نیا

30

عوامل زیان اور محیط کار (ویژه پرسنل رادیولوژی) *

20/5/96

5/6/96

6

منصور شهریاری

31*

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل و هوشبری *

1/6/96

15/6/96

6

مریم خانعلی

  

 

 


 

 

 

 

برنامه آموزش ضمن خدمت  سه ماه اول 96  


 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت  دوره

نام مدرس

1

مهارت های زندگی ( مهارت های رفتاری )

6/2/96

06/02/96

6

محمد بنی ادم

2

مهارت های زندگی ( مهارت های رفتاری )

7/2/96

7/2/96

6

محمد بنی ادم

3

بررسی معیار مورس

17/2/96

17/2/96

3

گیتی جعفری

4

عوامل مداخله گر در آزمایشات بیوشیمی هماتو و هورمون(ویژه آزمایشگاه)

20/2/96

5/3/96

4

سمیه ترابی

5

اختلالات اسید و باز

20/2/96

5/3/96

4

مریم خانعلی

6

نحوه صحیح دادن دارو و مراقبت های پرستاری آن

23/2/96

23/2/96

4

مریم خانعلی

7

آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک

24/2/96

24/2/96

4

مریم خانعلی و سهیل آستانه

8

مبانی اعتبار بخشی در بخش های درمانی

26/2/96

26/2/96

3

خدیجه جنتی

9

دیابت و CKD

27/0/96

27/0/96

3

دکتر احمدی

10

کنترل عفونت در اتاق عمل

28/2/96

28/2/96

3

سمیه مسعودی

11

کنترل خشم و  خشونت در بیمارستان ها

30/2/96

30/2/96

3

محمد بنی ادم

12

نحوه برخورد با انواع شکستگی ها در اورژانس

31/2/96

31/2/96

4

دکتر حیرانی و خانم مقامی

13

پرتونگاری از قفسه سینه (ویژه پرسنل رادیولوژی )

31/2/96

31/2/96

3

منصور شهریاری

14

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه(ویژه آزمایشگاه)

1/3/96

1/3/96

3

زهرا شکوهی فر

15

کنترل خشم و خشونت در بیمارستان ها

4/3/96

4/3/96

4

محمد بنی ادم

16

تعیین سطح هوشیاری در بخش های ویژه

5/3/96

5/3/96

4

مریم خانعلی

17

ارتباطات بر اساس الگوی ISBAR

6/3/96

6/3/96

3

مریم خانعلی

18

فوریت زنان و زایمان

8/3/96

8/3/96

3

دکتر زینب رضایی

19

انواع نخ و سوزن و سوچر در اعمال جراحی

10/3/96

25/3/96

4

مهدی صادقی

20

انواع زایمان و مراقبت های پرستاری بعد از سزارین و زایمان طبیعی

10/3/96

10/3/96

3

ژاله دهقانی

21

کارگاه احیا قلبی و ریوی پایه

11/3/96

11/3/96

4

بهاره چوبینه و علی تقی ملایی

22

نحوه گرفت کشت

13/3/96

13/3/96

3

دکتر عرب شیبانی

23

تست های انعقادی(ویژه آزمایشگاه)

15/3/96

30/3/96

4

سمیه ترابی

24

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

15/3/96

30/3/96

4

آسیه نیک دست

25

اصول صحیح شستشوی دست

16/3/96

16/3/96

2

حمیرا منصوری

26

شناخت و استفاده صحیح از مواد گندزا و شوینده و ضدعفونی کننده(ویژه پرسنل اتاق عمل )

18/3/96

18/3/96

3

مریم امیدی

27

مراقبت های پرستاری حین و بعد از سنگ شکن(ویژه پرسنل رادیولوژی )

20/3/96

30/3/96

4

مژگان نادری

28

آسیب شناسی عرفان های نوظهور(دوره عمومی)

22/3/96

22/3/96

5

-----

29

آشنایی مقدماتی با وسایل و داروهای جعبه اورژانس(ویژه آزمایشگاه و رادیولوژی )

23/3/96

23/3/96

3

خدایار صداقت نیا

30

آسیب شناسی فضای مجازی و آثار آن بر خانواده (دوره عمومی)

25/3/96

25/3/96

4

کاظم نعمت الهی

31

آشنایی با روش های پایش استریلیزاسیون و انواع اندیکاتورها

27/3/96

27/3/96

3

مهدی صادقی

32

مدیریت و درمان سکته حاد قلبی

27/3/96

27/3/96

4

دکتر کامران مهدوی

33

آسیب شناسی عرفان های نوظهور(دوره عمومی)

27/3/96

27/3/96

5

-----

34

نحوه صحیح مانیتورینگ بیمار اورژانس

28/3/96

28/3/96

4

دکتر امیدوار

35

مهارت و کنترل خشم(ویژه نگهبانان)

29/3/96

29/3/96

10

محمد بنی ادم

36

کارگاه احیا قلبی ریوی پایه

31/3/96

31/3/96

4

بهاره چوبینه و علی تقی ملایی

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-6 10:30    آمار بازدیدکنندگان   :  4440        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ