آموزش و یادگیری  Education and Trainingamo.gif]

 
 
امروزه آموزش به عنوان يكي از مكانيزم هاي اصلي توسعه منابع انساني درحوزه سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي مورد توجه بسياري از صــــــاحبنظران
ومسئولين و مديران آموزش قرار گرفته است. آنچه بويژه در سازمانها، و بنگاه هاي بزرگ از اهميت فراواني، برخوردار است جهت گيري فعــــــــــــاليت هاي
آموزشي به سمت ديدگاه هاي سيستمي و نگرش هاي استراتژيك مي باشد كه ضرورت آن با توجه به شرايط نوين جهاني، فن آوريهاي پيچيده، سـرمايه
دانش و تغيير در مشاغل دو چندان مي نمايد. تلفيق و تمركز نگرش سيستمي و جهت گيــــــــري استراتژيك با كاركردهاي اصلي سياست گذاري ، برنامه
ريزي و اجرا و ارزشيابي آموزشي چرخه آموزش در سازمان ها را هدفمند ، عقلايي، پويا و انعطاف پذير مي نمايد.
اقدامات انجام شده:
با توجه به نیاز سنجی و ارزیابی نیاز های آموزشی و تعیین اهداف آموزش و توسعه فردی با مشارکت کارکنان در این زمینه، برنامه های آموزشــی تدوین
شده به شرح ذیل می باشد:
1-  برگزاری کلاس های آموزشی مختص پزشکان
-        برنامه آموزشی اورژانسهای داخلی  
-        برنامه آموزشی اورژانسهای جراحی
-        برنامه آموزشی اورژانسهای نورولوژی ونروسرجری  
-        برنامه آموزشی اورژانسهای زنان  
-        برنامه آموزشی اورژانسهای کودکان
-        برنامه آموزشی مسمومیت ها  
 2- برگزاری سمینار های عمومی جهت ارتقاء دانش عموم پرستاران:
-        کنفرانس کارگاه احیاء نوزادان  
-        سمینار دوروزه تفسیر نوارقلب
-        اورژانس هاي زنان
-        مراقبت از نوزاد سالم
-        بيماري تب خونريزي دهنده كنگو – كريمه
-        مديريت خطر و ايمني بيمار
-        سندرم كمپارتمان
-        كنترل عفونت بيمارستاني
-        كارگاه آموزشي تغذيه با شيرمادر
-        هموويژولانس
-        مهارتهاي باليني پرستاري (غير حضوري)
-        كنفرانس تازه هاي دارويی
-        تحليل ريشه اي وقايع
-        تزريق ايمن
-        آمبولي ريوي و DVT
3- برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت عموم پرسنل بيمارستان:
-        نقش تغذيه در كنترل و درمان چاقي و اضافه وزن
-        نور احكام
-        اورژانس هاي قلب
-        آموزش روانخواني قرآن كريم ( طرح نواي نور 1 )
4برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل رادیولوژِ ی
-        راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتو
-        اصول حفاظت در برابر اشعه X
5-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل اتاق عمل
-        انواع نخ ها و سوزن هاي جراحي و موارد استفاده از آنها
-        تازه هاي CPCR
-        انواع شكستگي ها و نقش ايمپلنت ها
-        اخلاق حرفه اي در اتاق عمل و هوشبري 1-2-3
-        ايمني و حقوق بيمار در اتاق عمل
-        هپاتيت - ايدز - . . . و ايمني
-        تهيه فلوچارت آموزش
-        تهيه چك ليست آموزش پرستاران جديدالورود شامل آموزش:
-        مقررات بیمارستان،
-        در نظرگرفتن دوره 7 روزه آموزش بدو ورود و فراگيري آموزش هاي لازم زير نظر مسئول بخش مربوطه
-        توجيه چهره به چهره پرسنل در مورد قوانين و مقررات اداري توسط مدير پرستاري وسوپروایزر آموزشی
-        تحويل جزوه توجیهی بدوورود وکتابچه ایمنی وسلامت حرفه ای و استانداردهاي پرستاري در بدو ورود به پرستار
-        انجام pretest در بدو ورود پرسنل طرحي براي سنجش نيازهاي آموزشي توسط 
-        امتحان داروهای جعبه اورژانس 6 ماه پس از ورود
 
-        تهيه و ارائه جزوه راهنماي كاركنان جديد الورود


  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-3 10:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ