نام واحد

داخلی

 

نام واحد

داخلی

همکف -  ساختمان (1)

 

همکف اداری  - ساختمان (2)

تلفنخانه

101 - 102

 

اتاق کپی

361

ریاست

256

 

آشپزخانه

350

مدیریت

260

 

آموزش

189

منشی ریاست

263

 

امور قرارداها(آقای اکبری)

387

بیمه گری بستری

272 - 273 -274

 

امور عمومی و تغذیه(آقای فرخی)

384

کارشناسان بیمه

267 - 268

 

بسیج جامعه پزشکی

382

درآمد (آقای جنتی)

270

 

بهبود کیفیت

364

دبیر خانه،رسيدگي به شكايات و مددكاري

255

 

بهداشت حرفه ای

342

ماشین نویسی

275

 

بیمه گری سرپائی

392-393

حسابداری پذیرش

280

 

تاسیسات - پرسنل

285

حسابداری ترخیص

278

 

تاسیسات * موتورخانه

301

دارو خانه

276 - 279

 

تاسیسات (آقای شبان)

372

دفتر پرستاری

188 - 241

 

تجهیزات پزشکی

355-373

آزمایشگاه

231 - 232

 

خدمات - آقای طحان

400

پاتولوژی

282

 

مسئول تدارکات (آقای توکل)

360

رادیولوژی

 

تدارکات (آقای رنجکش)

371

رادیولوژی

291

 

روابط عمومی (آقای فتاحی)

341

رادیولوژی - آقای شهریاری

292

 

رئیس حسابداری

395

اتاق کنترل رادیولوژی

293

 

حسابداری (خانم کریمی)

389

سی تی اسکن

294-295

 

حسابداری(خانم مهرورز)

390

اتفاقات

 

حسابداری (خانم نعمت الهی)

388

اورژانس بستری

249 -250

 

امور مالی(آقای ترابی)

391

تریاژ

246

 

حراست

398

اتاق رست پزشک (1)

186

 

دیالیز

345

اتاق رست پزشک (2)

184

 

طرحهای عمرانی

353

اتاق  پزشک اورژانس

187

 

فیزیوتراپی

376

فوریت ها

248

 

فناوری اطلاعات

356

نگهبانی اورژانس

281

 

کارگزینی - آقای حسامی

375

درمانگاه

 

کارگزینی - آقای کریمی

374

درمانگاه تخصصی

228

 

کنترل عفونت (واحد ایمنی)

354

اکو

209

 

گواهی ولادت

362

تست ورزش

216

 

مركز پيام

343

نگهبانی طبقه همکف

261

 

مدارک پزشکی

369

طبقه یک - ساختمان (1)

 

مدارک پزشکی

366-367-368

اتاق عمل

111-191

 

مسئول انتظامات

352

ریکاوری

119

 

طبقه یک - ساختمان (2)

اتاق استریل (CSSD)

122-123-124

 

جراحی زنان

403-404

بخش ICU

106 -107

 

جراحی زنان -منشی

401

نگهبانی طبقه یک

120

 

بخش NICU

402

طبقه دو - ساختمان (1)

 

مامایی (استیشن 1)

406

جراحی عمومی

144 - 145منشی

 

مامایی (استیشن 1)

407-409

بخش  CCU

131 -132

 

واکسیناسیون

411

نگهبانی طبقه 2

192

 

نگهبانی طبقه یک ساختمان 2

346

طبقه سه - ساختمان (1)

 

 

اطفال

161-162

 

 

داخلی

150-151

 

 

نگهبانی طبقه 3

194

 

 



 شماره تلفن های مستقیم بیمارستان

 VOIP:456

ردیف

نام قسمت

شماره تماس

شماره فاكس

1

مرکز تلفن

44361122

-

44361133

44361144

44361155

44331108

2

ریاست و مدیریت

44337775

44338473

3

حسابداری ترخیص

44360401

44360401

4

دفتر پرستاری

44332803

-

5

تجهیزات پزشکی

44334314

44334314

6

فن آوری اطلاعات

44330888

-

7

مرکز پیام

44360402

44360402

8

حسابداری

44335030

-

9

تدارکات

44343313

44343313

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ