ریاست بیمارستان

سرکار خانم دکتر زهرا نیکو

متخصص امغز و اعصاب

 به اطلاع مراجعین گرامی می رساند از روش زیر می توانید با ریاست بیمارستان ارتباط برقرار نمایید:

 تماس تلفنی در ساعات اداری با شماره 44337775 و هماهنگی با منشی ریاست جهت ملاقات
    
شرح وظایف
1. نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
2. تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها
3. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
4. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
5. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی
6. ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز . و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .
7. ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
8. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
9. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .
10. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
11. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
12. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
13. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
14. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستیاران و دانشجویان دانشکده های پزشکی و تدریس به آنان طبق برنامه های تعیین شده .
15. ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
16. امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
17. نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
18. تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .
19. اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
1 -19- شرکت در دوره های لازم مدیریتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی
20 - اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
1265
بیمارستان امام خمینی (ره) آباده
آدرس: آباده-بلوار شهید چمران-بیمارستان امام خمینی(ره)آباده
کدپستی:7391991921 تلفکس: 44338473-071 تلفن: 44361155-071 E-mail:abadehhp@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی(ره)آباده می باشد.
Powered by DorsaPortal