نحوه پذیرش بیماران

نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان:
 
مدارک لازم:
 مدارک لازم برای پذیرش شامل شناسنامه و دفتر چه یا کارت ملی یا مدرک بیمه می باشد .

گردش کار :
بیمار در بدو ورود به بیمارستان به پذیرش در بخش اورژانس مراجعه نموده مدارک خود شــامل شناسنامه و دفتر چه یا کارت بیمه ( در صورت تحت پوشش بودن ) را ارائه می نمایدو فــــــرم
پذیرش برای او تکمیل و اجازه اقـــدامات درمانـــی توسط وی کــــتباً و با ثبت اثر انگشــت داده می شود کلیه اطلاعات ، آدرس و شــماره تلفن جـــهت پیگیری درمـــان از طریق بیـــمارستان
دقیق باشد . در صورت داشتن دســـــتور بســـتری از مطب یا درمانگاه با صدور دستور بسـتری از طریق بخش اورژانس پس ا تشکیل پرونده و اقـــــــدامات لازم و در صورت نیاز نــمونه گـیری
برای آزمایشات و عکس برداری و پوشـــیدن لباس بخــش با پرونده به همراه بیمـــــــاربر بخش اورژانس به بخش مربوطه منتقل می گردد .

 مدارک لازم برای بیمه شدگان هنگام ترخیص
-بیمه شدکان روستایی :
 ارائه کپی عکسدار دفترچه بیمه ( دفترچه بیمه حتماً دارای برگ سفید باشد ) – روســـــتائیان گرامی در صورت نداشتن دفترچه بیمه باید به نماینده مقیم بیمه در بیمارستان مراجـــــعه کنند .

-بیمه ایرانیان :
ارائه کپی دارای تاریخ اعتبار و همچنین تاریخ شروع بیمه قبل از تاریخ بستری شدن بیمـار باشد .
-خدمات درمانی کارکنان دولت و سایر اقشار :
فتوکپی دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار
توجه : کلیه نوزادان بستری فاقد دفتر چه بیمه با ارائه کپی گواهی ولادت یا شناسنـــامه جهت استفاده از مزایای بیمه و تکمیل مدارک به اتاق کارشناس بیمه مراجعه نمایند .

جهت نوزادان ( زیر یک ماه ):
 ارائه کپــــــی گـــــواهی ولادت و کپـــــــی دفـــــــتر چه بیمه مادر + برگ بیمه دفترچه مادر
 
-بیمه شدکان تامین اجتماعی :
فتوکپی عکسدار دفتر چه بیمه +برگ بیمه

-نیروهای مسلح :
 فتوکپی عکسدار دفتر چه بیمه +برگ بیمه ( نوزادان بایــد حتماً دفتر چه بیمه گرفته باشند )

-کمیته امداد امام خمینی ( ره ) :
معرفینامه از کمیته امداد – کپــی کارت بیمه کمــــیته امـــداد – نــــــــامه پزشک یا اورژانس

-مصدومین ترافیکی:
ارائه کپی برابر با اصل کروکی یا صــــــــورتجـــــــــلســــه از پاســـــــگاه نیــــروی انتظامی
 کپی کارت ملی

بیماران خاص :
ارائه دفتر چه بیمار خاص – کپی عکسدار دفترچه بیمه

مواردی که نمی توانند از خدمات بیمه و رایگان شدن استفاده کنند :
1-نزاع ، ضرب و جرح و چاقو خوردگی
2-مصدومین ترافیکی ، در صورت داشتن کروکی نیروی انتظامی هزینه درمان رایگان خواهــد بود
3-کلیه بیماران حوادث غیر ترافیکی جهت استفاده از مزایای بیمه ملزم به ارا ئه گزارش حـــــادثه توسط پاسگاه تایید شده باشند می باشد
4-کلیه کارگران ساختمانی که حین کار دچار سانجه و حادثه شده اند ،جهت استفاده از مـزایا بیمه در اسرع وقت به کارشناس بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایند (حتی بیماران دارای بیمه خـدمات درمانی یا نیروی مسلح (

-ترخیص ( گردش کار و مدارک لازم)

پس از ثبت دستور ترخیص بیمار در پرونده بیمار توسط پزشک معالج یا اعزام بیمار به مرکز دیگـر یا ترخیص با رضایت شخصی پرونده پس از رسیدگی و انجام روند اداری در بخش به واحد ترخیص ارسال می گردد و در ان جا در صورت کامل بودن مدارک بیمار جهت ترخیص و تائید نــــماینده بیمه مربوطه صورتحساب هزینه های درمانی تنظیم و فیش مبلغ واریزی جهت واریز هــزینه به صنـدوق به بیمار یا هماره وی تحویل می گردد . و پس از واریز هزینه و ارائه فیش پرداخـت به واحد ترخیص برگ اجازه ترخیص از بخش جهت بیمار صادر می شود و با تحویل ان به مســـــئول بخش بیمارمجاز به ترک بیمارستان می باشد .دریافت صورتحساب مشروط به تسویه حساب کامل با بیـــمارستان و نداشتن بدهی یا تخفیف می باشد .

روند درخواست مدارک از واحد مدارک پزشکی بیمارستان:

 -نامه کتبی و معتبر از سازمان ها و کمیسیون های پزشکی و ادارا تذی صلاح یا مراجع قانونی و  قضایی به دستور ریاست بیمارستان یا فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان رسیده ،سپـس جهت ادامه گردش کــــار تحویل مـــدارک پزشکی می گردد که رونوشت برابر با اصـل مدارک درخواستی نهاد مربوطه در پاکت سر بسته و حسب مورد تحویل فرد یا مرجع ذی صلاح می گردد روند استرداد وجه برای بیمارانی که به علت نداشتن مدارک بیمه ای آزاد تسویه حساب نموده اند
-حداکثر تا 3 روز پس از ترخیص و فقط با ارائه قبض رسید و مدارک بیمه ای می توانند نـــسبت به استرداد وجه خود و در ساعات اداری صبح اقدام نمانید .
 
اطلاعات لازم در بخش ها :
-کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیمارهای واگیر دار هستند ، از آوردن اطفال کمتر از 12 سال به داخل بیــــــــــمارســـــــتان خودداری نمـــائید .
-افراد سالم نیز می توانند انتقال دهنده برخی میکروب ها به بیمار شما باشند ، بنابر این در ساعات ملاقات از ازدحام بر بالین بیمار خودداری فرمـــائید .
-جهت حفظ بهداشت بخش ، از اوردن گل طبیعی ، هندوانه ، فلاسک ، پتو و غیره خودداری نمائید .
-تقاضا می شود به دلیل رعایت بهداشت فردی و جلو گیری از انتقال بیماری به محیط خانه ، از نشستن روی تخت بیمار خودداری کنید و تــــــــــمامی وسایل شخصی خود ( شامل مسواک ، حوله ، لیوان ، دمپایی و .... ) را همراه داشته باشید ، بیمار قبل از بستری شدن حـــمام کـــردن و نــــــظافت شخصی را رعایت کنید .
-از دادن غذا به بیماران بدون هماهنگی با پرستاران بخش ، اکیداٌ خودداری فرمائید .
-لطفاً سکوت را رعایت فرمائید و به خاطر داشته باشید که با همکاری و بردباری و ایجاد نظم و آرامش ، رسیدگی به امور شما سریعتر مقدور می شود .
-فضای فیزیکی بخش ها جهت آسایش و استفاده بیماران نیازمند به خدمات درمانی تهیه شده است لطــفاً موارد زیر را در طــــــی حضـــورتان در بخش رعایت فرمایید .در استفاده از سرویسهای بهداشتی دقت فرمائید تا شیرهای آب باز نماند و شلنگها در جای خود قرار گیرند
-توری پنجره ها برای جلوگیری از ورود حشرات تعبیه شده است لطفاً از پاره کردن ان خودداری فرمائید .
-دقت نمائید زباله های معمولی و غیر عفونی  در سطل زباله ابی و زباله های آلوده در سطل زباله زرد قرار گیرد .
 -در صورت نیاز شما می توانید جهت خرید مایحتاج خود ( مواد خوراکی و .... ) و گرفتن کپی به فروشگاه بیمارستان واقع در جلوی درب وردی اورژانس مراجعه نمائید .
-منشور حقوقی بیمار در تمامی بخش های مرکز موجود می باشد لطفاً آن را مطالعه فرمائید و با حقوق خود آشنا شوید .
-در بیمارستان کیوسکهای تلفن درون شهری به صورت رایگان جهت راحتی شما تهیه شده است سعی کنید از مکان آنها مطلع شوید .
-جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه ، مواد غذای را با درج نام بر روی انها در یخچالها قرار دهید و از قرار دادن مواد غذایی در نایلون مشکی خودداری نمائید .
-ازدست زدن به سرم بیمار و کم و زیاد کردن ان و یا سایر وسایل تیز و برنده اکیداً خودداری فرمائید .
 -در صورت داشتن هر گونه شکایت و پیشنهاد صبح ها به دفتر ریاست و عصر ها به دفتر پرستاری مراجعه نمائید .
-در صورت درگیری یا توهین به پرسنل طبق ماده 608 و 609  ، توهین به پرسنل درمانی 6-3 ماه حبس دارد و با شما برخورد خواهد شد .
-در طول بستری شدن هیچ دارویی بدون هماهنگی و اطلاع پزشک و پرستار بخش مربوطه مصرف نکنید
-جهت همراهان بیمار غذا منظور نشده است ، در صورت تمایل صبح ها از ساعت 30/9-8 جهت تهیه ژتون به دفتر تغذیه ( کنار آشپزخانه ) مراجعه فرمائید
-بیمارستان جهت حفظ سلامت شما لباس یکبار مصرف ( واقع در داروخانه ) تهیه کرده که بعد از استفاده از لباس و ترخیص بیمار به خاطر جلوگیری از انتقال آلودگی از بردن به منزل خودداری نموده و درون سطل زباله بخش بیاندازید .
-از نوشتن هر گونه مطلبی بر روی دیوار یا وسایل و تجهیزات بیمارستان خودداری نمائید .
-در طول زمان بستری جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط کلیه پرسنل بیمارستان ، فرم رضایت مندی را به دقت مطالعه نموده و کامل نمایید در ضمن هر گونه انتقاد و پیشهاد خود را در پایین فرم ها ذکر نمائید ویا با مراجعه به سایت، فرم طرح تکریم ارباب رجوع را تکمیل و ارسال نمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/07
تعداد بازدید:
631
بیمارستان امام خمینی (ره) آباده
آدرس: آباده-بلوار شهید چمران-بیمارستان امام خمینی(ره)آباده
کدپستی:7391991921 تلفکس: 44338473-071 تلفن: 44361155-071 E-mail:abadehhp@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی(ره)آباده می باشد.
Powered by DorsaPortal