شماره های تماس

نام واحد

داخلی

نام واحد

داخلی

همکف - ساختمان (1)

همکف اداری - ساختمان (2)

تلفنخانه

101 - 102

ریاست

256

بیمه گری بستری

272 - 273 -274

مدیریت

260

کارشناسان بیمه

267 - 268

منشی ریاست

263

درآمد (آقای جنتی)

270

دبیر خانه،رسیدگی به شکایات و مددکاری

255

حسابداری پذیرش

280

ماشین نویسی

252

حسابداری ترخیص

271

اتاق کپی

361

دارو خانه سرپایی

276 - 279

آشپزخانه

350

داروخانه بستری

180

امور قرارداها(آقای اکبری)

387

دفتر پرستاری

188 - 241

امور عمومی و تغذیه(آقای فرخی)

358

آزمایشگاه

231 - 232

بسیج جامعه پزشکی

382

پاتولوژی

282

بهداشت حرفه ای

342

بهبود کیفیت

268

تاسیسات - پرسنل

285

آموزش

265

تاسیسات - موتورخانه

128

بیمه گری سرپایی

393

تاسیسات (آقای شبان)

372

کنترل عفونت( واحد ایمنی)

367

تجهیزات پزشکی

355-373

رادیولوژی

خدمات - آقای طحان

400

رادیولوژی

291

مسئول تدارکات (آقای توکل)

360

رادیولوژی - آقای شهریاری

292

تدارکات (آقای فرخی)

371

اتاق کنترل رادیولوژی

293

روابط عمومی (آقای فتاحی)

341

سی تی اسکن

294-295

رئیس حسابداری

395

اتفاقات

حسابداری (خانم کریمی)

389

اورژانس بستری

249 -250

حسابداری(خانم مهرورز)

390

تریاژ

246

حسابداری (خانم نعمت الهی)

388

اتاق رست پزشک (1)

186

امور مالی(آقای ترابی)

391

اتاق رست پزشک (2)

184

حراست

398

اتاق پزشک اورژانس

187

دیالیز

345

فوریت ها

248

طرحهای عمرانی

353

نگهبانی اورژانس

281

فیزیوتراپی

376

درمانگاه

فناوری اطلاعات

356

درمانگاه تخصصی

228

کارگزینی - آقای حسامی

375

اکو

209

نگهبانی درب اصلی
196

تست ورزش

216

مرکز پیام

343

نگهبانی طبقه همکف

261

مدارک پزشکی

369

طبقه یک - ساختمان (1)

مدارک پزشکی

366-367-368

اتاق عمل

111-191

مسئول انتظامات

352

ریکاوری

119

طبقه یک - ساختمان (2)

اتاق استریل (CSSD)

122-123-124

جراحی زنان

403-404

بخش ICU

106 -107

جراحی زنان -منشی

401

نگهبانی طبقه یک

120

مامایی (استیشن 1)

406

طبقه دو - ساختمان (1)

واکسیناسیون

411

جراحی عمومی

144 - 145منشی

نگهبانی طبقه یک ساختمان 2

346

بخش NICU

131

گواهی ولادت

410

نگهبانی طبقه 2

192

مرکز قلب

طبقه سه - ساختمان (1)

اکو

303

اطفال

161-162

CCU

328-329

داخلی

150-151

POST CCU

327

نگهبانی طبقه 3

194

اورژانس قلب

324

 دانلود شماره تلفن های داخلی

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/06
تعداد بازدید:
925
بیمارستان امام خمینی (ره) آباده
آدرس: آباده-بلوار شهید چمران-بیمارستان امام خمینی(ره)آباده
کدپستی:7391991921 تلفکس: 44338473-071 تلفن: 44361155-071 E-mail:abadehhp@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی(ره)آباده می باشد.
Powered by DorsaPortal